همه چیز در مورد آرتروز مفصل لگن

به ساییدگی و تخریب غضروف های مفصل لگن، آرتروز یا ساییدگی مفصل لگن می گویند. در این بیماری غضروف های مفصلی نازک و خراب می شود به دنبال آن استخوان های اطراف مفصل در کنار یکدیگر سابیده می شود باعث بروز دردهایی در مفصل ران و لگن می شود.

دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

    دکتر سید علیرضا امین جواهری
    شماره تماس