عمل جراحی تعویض مفصل لگن

عمل جراحی تعویض مفصل لگن قراردادن ساقه پروتز درون کانال تعبیه شده فمور

دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

    دکتر سید علیرضا امین جواهری
    شماره تماس