شکستگی استخوان ران در افراد مسن یک مشکل بسیار شایع است که این عارضه در سالمندان باعث کاهش عملکرد و اختلال در راه رفتن می شود.

دکتر سید علیرضا امین جواهری
شماره تماس